Klasy

TECHNIKUM

Lp. Klasa Zawód Wychowawca
1. I technik żywienia i usług gastronomicznych/technik rolnik/technik logistyk
mgr Sylwia Lewandowska
2. II technik rolnik/technik logistyk mgr Joanna Kubiak
3. III technik żywienia i usług gastronomicznych

technik rolnik

  mgr inż.
Anna  Grządziela
4. IV technik żywienia i usług gastronomicznych

technik rolnik

mgr inż. Aldona Baranowska – Kacprzak

 

           BRANŻOWA SZKOŁA I ST.

Lp

Klasa

Zawód

Wychowawca

1

I

KLASA WIELOZAWODOWA

mgr Eugenia Andrzejewska

3

II

KLASA WIELOZAWODOWA

 mgr Joanna Modrzejewska

5

III

KLASA WIELOZAWODOWA

mgr Katarzyna Kapuścińska

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (ZAOCZNE)

    L.p              KLASA                                                                      OPIEKUN                                                                                        
1

2

II

III

mgr Eugenia Andrzejewska
mgr Jolanta Kiełczak

SZKOŁA POLICEALNA 

L.p           Klasa                                                                                              Opiekun                                                                                                                           

1.

2

I sem.

III sem.

mgr Dorota Kruczkowska

mgr Maciej Sadowski