Kurs R03 B. Błaszczyk

Kurs R03 zjazd VIII semestr II Barbara Błaszczyk

11.05.2018

Piątek

godzina

 Kolejność  godzin

 

Przedmiot 12.05.2018 Sobota

Godzina

Kolejność

godzin

Przedmiot
15.30-17.00 1,2 Produkcja zwierzęca. 8.00-9.30 1,2 Produkcja roślinna.
17.05-18.35 3,4 Produkcja zwierzęca. 9.35-12.00 3,4,5 Prowadzenie produkcji roślinnej.

 

 

18.40-19.25 5 Prowadzenie produkcji zwierzęcej 12.10-14.35 6,7,8 Język obcy zawodowy.
19.30-21.00 6,7 Pracownia mechanizacji rolnictwa. 14.40-17.00 9,10,11 Działalność gospodarcza w rolnictwie.
      17.05-17.50 12 Prowadzenie działalności gospodarczej.

Kurs R03 zjazd IX semestr II Barbara Błaszczyk

18.05.2018

Piątek

godzina

 Kolejność  godzin

 

Przedmiot 19.05.2018 Sobota

Godzina

Kolejność

godzin

Przedmiot
15.30-17.00 1,2 Produkcja zwierzęca. 8.00-10.25 1,2,3 Przepisy ruchu drogowego.
17.05-18.35 3,4 Produkcja zwierzęca. 10.35-13.00 4,5,6 Prowadzenie produkcji roślinnej.

 

 

18.40-19.25 5 Prowadzenie produkcji zwierzęcej 13.10-14.40 7,8 Organizacja bhp.
19.30-21.00 6,7 Pracownia mechanizacji rolnictwa. 14.35-17.00 9,10,11 Działalność gospodarcza w rolnictwie.
      17.05-17.50 12 Prowadzenie działalności gospodarczej.

Kurs R03 zjazd X semestr II Barbara Błaszczyk

25.05.2018

Piątek

godzina

 Kolejność  godzin

 

Przedmiot 26.05.2018 Sobota

Godzina

Kolejność

godzin

Przedmiot
15.30-17.55 1,2,3 Przepisy ruchu drogowego. 8.00-12.10 1,2,3,4,5 Produkcja zwierzęca.
18.00-18.45 4 Prowadzenie produkcji roślinnej. 12.15-13.45 6,7 Działalność gospodarcza w rolnictwie.

 

 

18.40-19.25 5,6,7 Technika w rolnictwie. 13.50-15.20 8,9 Język obcy zawodowy.
      14.35-17.00 10,11,12 Pracownia mechanizacji rolnictwa.

 

Zjazd VI kurs R03 opiekun B. Błaszczyk

06.04.2018
Piątek

15.30-17.00 1,2 Produkcja zwierzęca.
17.05-18.35 3,4 Produkcja zwierzęca.
18.40-19.25 5 Prowadzenie produkcji zwierzęcej
19.30-21.00 6,7 Pracownia mechanizacji.

07.04.2018 Sobota

8.00-9.30 1,2 Produkcja roślinna.
9.35-11.05 3,4 Produkcja roślinna.

11.10-13.30 5,6,7 Prowadzenie produkcji roślinnej.
13.35-14.20 8 Przepisy ruchu drogowego.
14.25-15.55 9,10 Język obcy zawodowy.
16.00-17.45 11,12 Organizacja bhp.

Zjazd VII kurs R03 opiekun B. Błaszczyk
20.04.2018
Piątek
15.30-17.00 1,2 Produkcja zwierzęca.
17.05-18.35 3,4 Produkcja zwierzęca.
18.40-19.25 5 Prowadzenie działalności.
19.30-21.00 6,7 Działalność gospodarcza.

21.04.2018 Sobota

8.00-9.30 1,2 Produkcja roślinna.
9.35-10.20 3 Przepisy ruchu drogowego.

10.30-12.00 4,5 Prowadzenie produkcji roślinnej.
12.10-14.25 6,7,8 Pracownia mechanizacji rolnictwa.
14.30-16.00 9,10 Język obcy zawodowy.
16.05-17.50 11,12 Organizacja bhp.

 

Zjazd V

Kurs R03 Zjazd V semestr II opiekun Barbara Błaszczyk

16.03.2018

Piątek

godzina

Kolejność godzin Przedmiot 17.03.2018 Sobota

Godzina

Kolejność

godzin

Przedmiot
15.30-16.15 1 Działalność gospodarcza. 8.00-11.15 1,2,3,4 Produkcja roślinna.
16.20-17.50 2,3 Prowadzenie działalności gospodarczej. 11.25-13.50 5,6,7 Pracownia mechanizacji w rolnictwie.
17.55-19.25 4,5 Prowadzenie produkcji roślinnej 14.00-16.15 8,9,10 Język obcy zawodowy.
19.30-21.00 6,7 Przepisy ruchu drogowego 16.20-17.50 11,12 Technika w rolnictwie.

Kurs R03 Zjazd IV semestr II opiekun Barbara Błaszczyk

09.03.2018

Piątek

godzina

Kolejność godzin Przedmiot 10.03.2018 Sobota

Godzina

Kolejność

godzin

Przedmiot
15.30-17.50 1,2,3 Produkcja roślinna. 8.00-10.20 1,2,3 Pracownia mechanizacji w rolnictwie.
17.55-21.05 4,5,6,7 Technika w rolnictwie. 10.30-12.00 4,5 Przepisy ruchu drogowego.
12.05-13.35 6,7 Prowadzenie produkcji roślinnej.
13.40-15.10 8,9 Produkcja zwierzęca.
15.15-17.40 10,11,12 Prowadzenie produkcji zwierzęcej.

Kurs R03 Zjazd III semestr II opiekun Barbara Błaszczyk

02.03.2018

Piątek

godzina

Kolejność godzin Przedmiot 03.03.2018 Sobota

Godzina

Kolejność

godzin

Przedmiot
15.30-17.00 1,2 Produkcja zwierzęca. 8.00-11.15 1,2,3,4 Produkcja roślinna.
17.05-19.25 3,4,5 Prowadzenie produkcji zwierzęcej. 11.20-12.50 5,6 Przepisy ruchu drogowego.
19.30-21.00 6,7 Organizacja bhp. 13.00-14.30 7,8 Prowadzenie produkcji roślinnej.
14.35-16.05 9,10 Język obcy zawodowy.
16.15-17.45 11,12 Pracownia mechanizacji w rolnictwie.

Zjazd I semestr II – opiekun B. Błaszczyk

Kolejność

godzin

Piątek

02.02.18

godzina

Przedmiot Kolejność

godzin

Sobota

03.02.18

godzina

Przedmiot
1,2,3 14.00-16.15 Produkcja roślinna. 1,2,3 8.00-10.20 Produkcja zwierzęca.
4 16.20-17.05 Przepisy ruchu drogowego. 4,5 10.30-12.00 Produkcja roślinna.
5,6 17.10-18.40 Prowadzenie produkcji roślinnej. 6,7,8 12.05-14.20 Prowadzenie produkcji zwierzęcej.
7,8,9 18.50-21.05 Technika w rolnictwie. 9,10 14.30-16.00 Działalność gospodarcza.
11,12 16.15-17.45 Prowadzenie działalności gospodarczej.
Zjazd II semestr II – opiekun B. Błaszczyk
Kolejność

godzin

Piątek

09.02.18

godzina

Przedmiot Kolejność

godzin

Sobota

10.02.18

godzina

Przedmiot
1,2,3,4 14.00-17.05 Produkcja roślinna. 1,2,3 8.00-10.20 Technika w rolnictwie.
5 17.10-17.55 Przepisy ruchu drogowego. 4,5 10.30-12.00 Produkcja roślinna.
6,7 18.00-19.30 Prowadzenie produkcji roślinnej. 6,7,8 12.05-14.20 Prowadzenie produkcji zwierzęcej.
8,9 19.35-21.05 Działalność gospodarcza. 9,10 14.30-16.00 Produkcja zwierzęca.
11,12 16.15-17.45 Prowadzenie działalności gospodarczej.
Terminy KKZ- kurs RO3 Piątek Sobota
I 6,7 października 15.30-21.00 8.00-17.50
II 20,21 października 14.00-21.00 8.00-17.50
III 27,28 października 14.00-21.00 8.00-17.50
IV 3,4 listopada 15.30-21.00 8.00-17.50
V 17,18 listopada 15.30-21.00 8.00-17.50
VI 24,25 listopada 15.30-21.00 8.00-17.50
VII 1,2 grudnia 15.30-21.00 8.00-17.50
VIII 15,16 grudnia 15.30-21.00 8.00-17.50
IX 12,13 stycznia 15.30-21.00 8.00-17.50
X 19,20 stycznia 15.30-21.00 8.00-17.50

 

Zjazd IX semestr I- opiekun B. Błaszczyk

 Kolejność

godzin

Piątek

12.01.18

godzina

Przedmiot Kolejność

godzin

Sobota

13.01.18

godzina

Przedmiot

 

1,2 15.30-17.00 Produkcja zwierzęca. 1,2,3 8.00-10.25 Produkcja roślinna.
3,4,5 17.05-19.30 Produkcja zwierzęca. 4,5,6 10.30-12.55 Język obcy zawodowy.
6,7 19.35-21.05 Działalność gospodarcza 7,8,9 13.00-15.25 Prowadzenie produkcji roślinnej.
10,11,12 15.30-17.55  Przepisy ruchu drogowego.

 

Zjazd X semestr I- opiekun B. Błaszczyk

 Kolejność

godzin

Piątek

19.01.18

godzina

Przedmiot Kolejność

godzin

Sobota

20.01.18

godzina

Przedmiot

 

1,2 15.30-17.00 Produkcja zwierzęca. 1,2,3 8.00-10.25 Prowadzenie produkcji roślinnej.
3,4,5 17.05-19.30 Produkcja zwierzęca. 4 10.30-11.15 Przepisy ruchu drogowego.
6,7 19.35-21.05 Technika w rolnictwie. 5,6 11.20-12.50 Organizacja bhp.
7,8 13.00-14.30  Pracownia mechanizacji w rolnictwie.
9,10,11,12 14.40-17.50 Działalność gospodarcza.

 

 

 Kolejność

godzin

Piątek

15.12.17

godzina

Przedmiot Kolejność

godzin

Sobota

16.12.17

godzina

Przedmiot

 

1,2 15.30-17.00 Produkcja zwierzęca. 1,2,3 8.00-10.25 Produkcja roślinna.
3,4 17.05-18.35 Prowadzenie produkcji zwierzęcej. 4,5 10.30-12.00 Przepisy ruchu drogowego
5,6,7 18.40-21.05 Technika w rolnictwie. 6,7 12.05-13.35 Prowadzenie produkcji roślinnej.
8 13.40-14.25  Działalność gospodarcza.
9,10 14.30-16.00 Język obcy zawodowy.
11,12 16.05-17.40 Prowadzenie działalności gospodarczej.

Zjazd VIII semestr I- opiekun B. Błaszczyk

Zjazd VII semestr I- opiekun B. Błaszczyk

 Kolejność

godzin

Piątek

01.12.17

godzina

Przedmiot Kolejność

godzin

Sobota

02.12.17

godzina

Przedmiot

 

1,2 15.30-17.00 Produkcja zwierzęca. 1,2,3 8.00-10.25 Produkcja roślinna.
3,4,5 17.05-19.30 Prowadzenie produkcji zwierzęcej. 4,5 10.30-12.00 Przepisy ruchu drogowego
6,7 19.35-21.05 Technika w rolnictwie. 6 12.05-12.50 Prowadzenie produkcji roślinnej.
7 12.55-13.40  Język obcy zawodowy.
8,9 13.45-15.15 Pracownia mechanizacji rolnictwa.
10,11 15.20-16.50 Działalność gospodarcza.
12 16.55-17.40 Prowadzenie działalności gospodarczej.


Zjazd VI semestr I- opiekun B. Błaszczyk

 Kolejność

godzin

Piątek

24.11.17

godzina

Przedmiot Kolejność

godzin

Sobota

25.11.17

godzina

Przedmiot

 

1,2,3,4 15.30-18.45 Produkcja roślinna. 1,2 8.00-9.30 Przepisy ruchu drogowego.
5 18.50-19.35 Prowadzenie  produkcji zwierzęcej 3,4 9.35-11.05 Prowadzenie produkcji roślinnej.
6,7 19.40-21.10 Produkcja zwierzęca. 5,6,7,8 11.10-14.20 Pracownia mechanizacji rolnictwa.
9,10 14.30-16.00  Działalność gospodarcza w rolnictwie.
11,12 16.10-17.40 Prowadzenie działalności gospodarczej.

 

 Zjazd V semestr I- opiekun B. Błaszczyk

 Kolejność

godzin

Piątek

17.11.17

godzina

Przedmiot Kolejność

godzin

Sobota

18.11.17

godzina

Przedmiot

 

1,2,3 15.30-17.55 Produkcja roślinna. 1,2 8.00-9.30 Organizacja bhp.
4 18.00-18.45 Prowadzenie działalności gospodarczej 3 9.35-10.20 Pracownia mechanizacji rolnictwa.
5 18.50-19.35 Przepisy ruchu drogowego 4,5,6 10.25-12.50 Język obcy zawodowy.
6,7 19.40-21.10  Prowadzenie produkcji roślinnej. 7,8,9 13.00-15.30  Produkcja zwierzęca.
10,11,12 15.35-18.00 Prowadzenie produkcji zwierzęcej.

 

 Zjazd IV semestr I- opiekun B. Błaszczyk

 Kolejność

godzin

Piątek

03.11.17

godzina

Przedmiot Kolejność

godzin

Sobota

04.11.17

godzina

Przedmiot

 

1,2 15.30-17.00 Produkcja roślinna. 1,2,3 8.00-10.25 Produkcja zwierzęca
3,4 17.05-18.35 Prowadzenie działalności gospodarczej 4,5 10.30-12.00 Prowadzenie produkcji zwierzęcej.
5 18.40-19.25 Działalność gospodarcza w rolnictwie 6,7,8 12.10-14.35 Pracownia mechanizacji rolnictwa.
6,7 19.30-21.00  Technika w rolnictwie. 9,10 14.40-16.10  Język obcy zawodowy.
11,12 16.15-17.45 Organizacja bhp.


Zjazd III semestr I- opiekun B. Błaszczyk

 Kolejność

godzin

Piątek

27.10.17

godzina

Przedmiot Kolejność

godzin

Sobota

28.10.17

godzina

Przedmiot

 

1,2 14.00-15.30 Produkcja roślinna. 1,2,3 8.00-10.25 Technika w rolnictwie
3,4,5 15.35-18.00 Produkcja

roślinna.

4,5,6 10.30-12.55 Pracownia mechanizacji rolnictwa.
6 18.05-18.50 Działalność gospodarcza w rolnictwie 7,8 13.05-14.35 Organizacja bhp.
7,8 18.55-20.25  Produkcja zwierzęcej. 9,10 14.40-16.10 Prowadzenie produkcji roślinnej.
9 20.30-21.15 Prowadzenie produkcji zwierzęcej. 11,12 16.15-17.45 Prowadzenie działalności gospodarczej

 

Zjazd II semestr I- opiekun B. Błaszczyk

 Kolejność

godzin

Piątek

20.10.17

godzina

Przedmiot Kolejność

godzin

Sobota

21.10.17

godzina

Przedmiot

 

1,2 14.00-15.30 Produkcja

zwierzęca

1,2 8.00-9.30 Prowadzenie produkcji roślinnej
3,4,5 15.35-18.00 Produkcja

roślinna

3,4,5 9.35-12.05 Język obcy zawodowy
6 18.05-18.50 Produkcja

zwierzęca

6,7 12.10-13.40 Pracownia mechanizacji rolnictwa
7,8,9 18.55-21.20 Prowadzenie produkcji zwierzęcej. 8,9 13.45-15.25 Organ. BHP
10 15.30-16.15 Działalność gospodarcza
11,12 16.20-17.50 Prowadzenie działalności gospodarczej

 

Uwaga! 6 października 2017r.  ( piątek) rozpoczyna się kurs R03 o godzinie 15.30.

 Zjazd I semestr I- opiekun B. Błaszczyk

 Kolejność

godzin

Piątek

6.10.17

godzina

Przedmiot Kolejność

godzin

Sobota

7.10.17

godzina

Przedmiot

 

1,2 15.30-17.00 Produkcja

roślinna

1,2,3 8.00-10.25 Technika w rolnictwie
3,4 17.05-18.35 Produkcja

roślinna

4,5,6 10.35-13.00 Pracownia mechanizacji rolnictwa
5,6,7 18.40-21.05 Produkcja

zwierzęca

7,8 13.10-14.40 Powadzenie

produkcji roślinnej

9 14.45-15.30 Przepisy ruchu drogowego
10,11 15.35-17.05 Działalność gospodarcza
12 17.10-17.55 Prowadzenie działalności gospodarczej