Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Plan zajęć dla słuchaczy klasy II i III LOD

I zjazd

7 września- piątek

8 września- sobota

Godziny zajęć

Klasa II

Klasa III

Godziny zajęć

Klasa II

Klasa III

15.30 – 16.15 geografia 1 w o s 1 8.00 – 8.45 w o s 1 geografia 2
16.20 – 17.05 geografia 2 w o s 2 8.50 – 9.35 w o s 2 geografia 3
17.10 -17.55 geografia 3 matematyka 1 9.40- 10.25 geografia 4 w o s 3
18.00 18.45 matematyka1 geografia 1 10.30 – 11.15 geografia 5 w o s 4
18.50 – 19.35 j. polski 1 j. polski 1 11.20 – 12.05 geografia 6 historia i społeczeństwo1
19.40-20.25 j. polski 2 j. polski 2 12.10 – 12.55 historia i społeczeństwo 1 j. polski 4
20.30 -21.15 j. polski 3 j. polski 3 13.00 – 13.45 historia i społeczeństwo 2 j. polski 5
13.50 – 14.35 j. angielski 1 matematyka 2
14.40- 15.25 j. angielski 2 matematyka 3
15.30- 16.15 j. angielski 3 matematyka 4
16.20-17.05 matematyka 2 j. angielski 1
17.10 – 17.55 matematyka 3 j. angielski 2

Plan zajęć dla słuchaczy klasy II i III LOD

II zjazd

21 września- piątek

22 września- sobota

Godziny zajęć

Klasa II

Klasa III

Godziny zajęć

Klasa II

Klasa III

15.30 – 16.15

j. polski 4 w o s 5

8.00 – 8.45

w o s 3 j. angielski 3

16.20 – 17.05

j. polski 5 w o s 6

8.50 – 9.35

w o s 4 j. angielski 4

17.10 -17.55

matematyka 4 w o s 7

9.40- 10.25

w o s 5 j. angielski 5

18.00 18.45

matematyka5 geografia 4

10.30 – 11.15

geografia 10 historia i społeczeństwo 2

18.50 – 19.35

geografia 7 matematyka 5

11.20 – 12.05

geografia 11 historia i społeczeństwo 3

19.40-20.25

geografia 8 j. polski 6

12.10 – 12.55

historia i społeczeństwo 3 geografia 5

20.30 -21.15

geografia 9 j. polski 7

13.00 – 13.45

historia i społeczeństwo 4 geografia 6

13.50 – 14.35

matematyka 6 geografia 7

14.40- 15.25

j. angielski 4 j. polski 8

15.30- 16.15

j. angielski 5 j. polski 9

16.20-17.05

j. polski 6 matematyka 6

17.10 – 17.55

j. polski 7 matematyka 7

Plan zajęć dla słuchaczy klasy II i III LOD

III zjazd

5 października- piątek

6 października- sobota

Godziny zajęć

Klasa II

Klasa III

Godziny zajęć

Klasa II

Klasa III

15.30 – 16.15

j. polski 8 w o s 8

8.00 – 8.45

geografia 14 w o s 10

16.20 – 17.05

j. polski 9 w o s 9

8.50 – 9.35

geografia 15 w o s 11

17.10 -17.55

matematyka 7 historia i społeczeństwo 4

9.40- 10.25

w o s 6 geografia 10

18.00 18.45

Matematyka8 geografia 8

10.30 – 11.15

w o s 7 j. polski 12

18.50 – 19.35

matematyka 9 geografia 9

11.20 – 12.05

historia i społeczeństwo 5 j. polski 13

19.40-20.25

geografia 12 j. polski 10

12.10 – 12.55

historia i społeczeństwo 6 j. polski 14

20.30 -21.15

geografia 13 j. polski 11

13.00 – 13.45

matematyka 10 j. angielski 6

13.50 – 14.35

j. polski 10 j. angielski 7

14.40- 15.25

j. polski 11 matematyka 8

15.30- 16.15

j. angielski 6 matematyka 9

16.20-17.05

j. angielski 7 matematyka 10

17.10 – 17.55

j. angielski 8 matematyka 11

Plan zajęć dla słuchaczy klasy II i III LOD

IV zjazd

19 października- piątek

20 października- sobota

Godziny zajęć

Klasa II

Klasa III

Godziny zajęć

Klasa II

Klasa III

15.30 – 16.15

j. polski 12 w o s 12

8.00 – 8.45

matematyka 13 w o s 14

16.20 – 17.05

matematyka 11 w o s 13

8.50 – 9.35

matematyka 14 w o s `15

17.10 -17.55

matematyka 12 historia i społeczeństwo 6

9.40- 10.25

w o s 10 matematyka 14

18.00 18.45

w o s 8 j. polski 15

10.30 – 11.15

historia i społeczeństwo 7 j. polski 16

18.50 – 19.35

w o s 9 geografia 16

11.20 – 12.05

j. angielski 9 j. polski 17

19.40-20.25

geografia 16 matematyka 12

12.10 – 12.55

j. angielski 10 j. polski 18

20.30 -21.15

geografia 17 matematyka 13

13.00 – 13.45

j. polski 13 geografia 12

13.50 – 14.35

j. polski 14 geografia 13

14.40- 15.25

j. polski 15 geografia `14

15.30- 16.15

geografia 18 j. angielski 8

16.20-17.05

geografia 19 j. angielski 9

17.10 – 17.55

geografia 20 j. angielski 10

Plan zajęć dla słuchaczy klasy II i III LOD

V zjazd

9 listopada- piątek

10 listopada- sobota

Godziny zajęć

Klasa II

Klasa III

Godziny zajęć

Klasa II

Klasa III

15.30 – 16.15

j. polski 16 w o s 16

8.00 – 8.45

geografia 23 w o s 17

16.20 – 17.05

w o s 11 matematyka 15

8.50 – 9.35

geografia 24 w o s 18

17.10 -17.55

w o s 12 matematyka 16

9.40- 10.25

geografia 25 historia i społeczeństwo 6

18.00 18.45

matematyka 15 geografia 15

10.30 – 11.15

w o s 13 geografia 17

18.50 – 19.35

matematyka 16 geografia 16

11.20 – 12.05

historia i społeczeństwo 8 geografia 18

19.40-20.25

geografia 21 j. polski 19

12.10 – 12.55

historia i społeczeństwo 9 j. polski 21

20.30 -21.15

geografia 22 j. polski 20

13.00 – 13.45

j. polski 17 j. polski 22

13.50 – 14.35

j. polski 18 j. polski 23

14.40- 15.25

matematyka 17 j. angielski 11

15.30- 16.15

matematyka 18 j. angielski 12

16.20-17.05

j. angielski 11 matematyka 17

17.10 – 17.55

j. angielski 12 matematyka 18

Plan zajęć dla słuchaczy klasy II i III LOD

VI zjazd

16 listopada- piątek

17 listopada- sobota

Godziny zajęć

Klasa II

Klasa III

Godziny zajęć

Klasa II

Klasa III

15.30 – 16.15

matematyka 19 w o s 19

8.00 – 8.45

j. polski 21 w o s 21

16.20 – 17.05

matematyka 20 w o s 20

8.50 – 9.35

j. polski 22 w o s 22

17.10 -17.55

w o s 14 j. polski 24

9.40- 10.25

w o s 15 j. polski 25

18.00 18.45

geografia 26 matematyka 19

10.30 – 11.15

w o s 16 j. polski 26

18.50 – 19.35

geografia 27 matematyka 20

11.20 – 12.05

historia i społeczeństwo 10 j. polski 27

19.40-20.25

j. polski 19 geografia 19

12.10 – 12.55

matematyka 21 historia i społeczeństwo 7

20.30 -21.15

j. polski 20 geografia 20

13.00 – 13.45

matematyka 22 historia i społeczeństwo 8

13.50 – 14.35

geografia 28 matematyka 21

14.40- 15.25

geografia 29 j. angielski 13

15.30- 16.15

geografia 30 j. angielski 14

16.20-17.05

j. angielski 13 geografia 21

17.10 – 17.55

j. angielski 14 geografia 22

Plan zajęć dla słuchaczy klasy II i III LOD

VII zjazd

30 listopada- piątek

1 grudnia- sobota

Godziny zajęć

Klasa II

Klasa III

Godziny zajęć

Klasa II

Klasa III

15.30 – 16.15

matematyka 23 w o s 23

8.00 – 8.45

geografia 33 w o s 25

16.20 – 17.05

matematyka 24 w o s 24

8.50 – 9.35

geografia 34 w o s 26

17.10 -17.55

w o s 17 j. polski 28

9.40- 10.25

geografia 35 historia i społeczeństwo 9

18.00 18.45

geografia 31 matematyka 22

10.30 – 11.15

w o s 18 geografia 25

18.50 – 19.35

geografia 32 matematyka 23

11.20 – 12.05

w o s 19 geografia 26

19.40-20.25

j. polski geografia 23

12.10 – 12.55

historia i społeczeństwo 11 j. polski 29

20.30 -21.15

j. polski geografia 24

13.00 – 13.45

j. polski j. polski 30

13.50 – 14.35

j. polski j. polski 31

14.40- 15.25

matematyka25 matematyka 24

15.30- 16.15

matematyka 26 j. angielski 15

16.20-17.05

j. angielski 15 j. angielski 16

17.10 – 17.55

j. angielski 16 j. angielski 17

Plan zajęć dla słuchaczy klasy II i III LOD

VIII zjazd

14 grudnia- piątek

15 grudnia- sobota

Godziny zajęć

Klasa II

Klasa III

Godziny zajęć

Klasa II

Klasa III

15.30 – 16.15

matematyka 27 w o s 27

8.00 – 8.45

geografia 38 w o s 29

16.20 – 17.05

matematyka 28 w o s 28

8.50 – 9.35

geografia 39 w o s 30

17.10 -17.55

w o s 20 j. polski 32

9.40- 10.25

geografia 40 historia i społeczeństwo 10

18.00 18.45

geografia 36 matematyka 25

10.30 – 11.15

w o s 21 geografia 29

18.50 – 19.35

geografia 37 matematyka 26

11.20 – 12.05

w o s 22 geografia 30

19.40-20.25

j. polski geografia 27

12.10 – 12.55

historia i społeczeństwo 12 j. polski 33

20.30 -21.15

j. polski geografia 28

13.00 – 13.45

j. polski j. polski 34

13.50 – 14.35

j. polski j. polski 35

14.40- 15.25

matematyka 29 matematyka 27

15.30- 16.15

matematyka 30 j. angielski 18

16.20-17.05

j. angielski 17 j. angielski 19

17.10 – 17.55

j. angielski 18 j. angielski 20

Plan zajęć dla słuchaczy klasy II i III LOD

I zjazd

7 września- piątek 8 września- sobota
Godziny zajęć Klasa II Klasa III Godziny zajęć Klasa II Klasa III
15.30 – 16.15 geografia  1 w o s 1 8.00 – 8.45 w o s 1 geografia 2
16.20 – 17.05 geografia  2 w o s 2 8.50 – 9.35 w o s 2 geografia 3
17.10 -17.55 geografia 3 matematyka 1 9.40- 10.25 geografia 4 w o s 3
18.00 18.45 matematyka1 geografia 1 10.30 – 11.15 geografia 5  w o s 4
18.50 – 19.35 j. polski  1 j. polski 1 11.20 – 12.05 geografia 6 historia i społeczeństwo1
19.40-20.25 j. polski 2 j. polski 2 12.10 – 12.55 historia i społeczeństwo 1 j. polski 4
20.30 -21.15 j. polski 3 j. polski 3 13.00 – 13.45 historia i społeczeństwo 2 j. polski 5
  13.50 – 14.35 j. angielski 1 matematyka 2
  14.40- 15.25 j. angielski 2 matematyka 3
  15.30- 16.15 j. angielski 3 matematyka 4
  16.20-17.05 matematyka 2 j. angielski 1
  17.10 – 17.55 matematyka 3 j. angielski 2

Terminy zjazdów dla słuchaczy klasy drugiej i trzeciej Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

 

Zjazd piątek sobota
I 7 września 8 września
II 21 września 22 września
III 5 października 6 października
IV 19 października 20 października
V 9 listopada 10 listopada
VI 16 listopada 17 listopada
VII 30 listopada 1 grudnia
VIII 14 grudnia 15 grudnia