Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Plan zajęć dla słuchaczy klasy II i III LOD

I zjazd

2 lutego- piątek 3 lutego- sobota
Godziny zajęć Klasa II Klasa III Godziny zajęć Klasa II Klasa III
15.30 – 16.15 j. polski 1 w o s 1 8.00 – 8.45 matematyka 1 historia 1
16.20 – 17.05 j. polski 2 w o s 2 8.50 – 9.35 matematyka 2 historia 2
17.10 -17.55 w o s 1 matematyka 1 9.40- 10.25 matematyka 3 historia 3
18.00 18.45 w o s 2 matematyka 2 10.30 – 11.15 j. polski 3  w o s 3
18.50 – 19.35 geografia 1 matematyka 3 11.20 – 12.05 j. polski 4 w o s 4
19.40-20.25 geografia 2 j. polski 1 12.10 – 12.55 historia i społeczeństwo 1 j. polski 3
20.30 -21.15  geografia 3 j. polski 2 13.00 – 13.45 historia i społeczeństwo 2 j. polski 4
  13.50 – 14.35 geografia  4 j. polski 5
  14.40- 15.25 geografia  5 j. angielski 1
  15.30- 16.15 geografia  6 j. angielski 2
  16.20-17.05 geografia 7 j. angielski 3
  17.10 – 17.55 geografia 8 ————–

 

Plan zajęć dla słuchaczy klasy II i III LOD

  II zjazd

9 lutego- piątek 10 lutego- sobota
Godziny zajęć Klasa II Klasa III Godziny zajęć Klasa II Klasa III
15.30 – 16.15 matematyka 4 historia 4 8.00 – 8.45 j. polski 6 w o s 6
16.20 – 17.05 matematyka 5 historia 5 8.50 – 9.35 j. polski 7 w o s 7
17.10 -17.55 matematyka 6 historia 6 9.40- 10.25 w o s 3 j. polski 9
18.00 18.45 j. polski 5 w o s 5 10.30 – 11.15 w o s 4 j. polski 10
18.50 – 19.35 geografia 9 j. polski 6 11.20 – 12.05 w o s 5 matematyka 4
19.40-20.25 geografia 10 j. polski 7 12.10 – 12.55 historia i społeczeństwo3 matematyka 5
20.30 -21.15  geografia 11 j. polski 8 13.00 – 13.45 historia i społeczeństwo 4 matematyka 6
  13.50 – 14.35 matematyka 7 j. angielski 4
  14.40- 15.25 j. angielski  1 j. angielski 5
  15.30- 16.15 j. angielski   2 j. angielski 6
  16.20-17.05 geografia 12 ————-
  17.10 – 17.55 geografia 13 ————-

 

Plan zajęć dla słuchaczy klasy II i III LO

III zjazd

2 marca- piątek 3 marca- sobota
Godziny zajęć Klasa II Klasa III Godziny zajęć Klasa II Klasa III
15.30 – 16.15 historia i społeczeństwo 5 j. polski 11 8.00 – 8.45 geografia 16 j. polski  13
16.20 –17.05 w o s 6 j. polski 12 8.50 – 9.35 geografia 17 j. polski  14
17.10 -17.55 matematyka  8 w o s 8 9.40- 10.25 geografia 18 j. polski  15
18.00 -18.45 matematyka 9 w o s 9 10.30 – 11.15 j. polski  9 historia  7
18.50 –19.35 j. polski  8 w o s  10 11.20 – 12.05 j. polski  10 historia  8
19.40-20.25 geografia  14 matematyka7 12.10 – 12.55 j. polski  11 historia  9
20.30 -21.15  geografia  15 matematyka 8 13.00 – 13.45 w o s  7 matematyka 9
  13.50 – 14.35 w o s  8 j. angielski  7
  14.40- 15.25 matematyka 10 j. angielski  8
  15.30- 16.15 matematyka 11 j. angielski  9
  16.20-17.05 j. angielski  3 —————–
  17.10 – 17.55 j. angielski  4 —————-

 

Plan zajęć dla słuchaczy klasy II i III LO

IV zjazd

16 marca- piątek 17 marca- sobota
Godziny zajęć Klasa II Klasa III Godziny zajęć Klasa II Klasa III
15.30 – 16.15 historia i społeczeństwo 6 j. polski 16 8.00 – 8.45 geografia 21 j. polski  18
16.20 –17.05 w o s 9 j. polski 17 8.50 – 9.35 geografia 22 j. polski  19
17.10 -17.55 matematyka  12 w o s 11 9.40- 10.25 geografia 23 j. polski  20
18.00 -18.45 matematyka 13 w o s 12 10.30 – 11.15 j. polski  13 historia  10
18.50 –19.35 j. polski  12 w o s  13 11.20 – 12.05 j. polski  14 historia  11
19.40-20.25 geografia  19 matematyka10 12.10 – 12.55 j. polski  15 historia  12
20.30 -21.15  geografia  20 matematyka 11 13.00 – 13.45 w o s  10 matematyka 12
  13.50 – 14.35 w o s  11 j. angielski  10
  14.40- 15.25 matematyka 14 j. angielski  11
  15.30- 16.15 matematyka 15 j. angielski  12
  16.20-17.05 j. angielski  5 —————–
  17.10 – 17.55 j. angielski  6 —————-

 

Plan zajęć dla słuchaczy klasy II i III LOD

V zjazd

6 kwietnia- piątek 7 kwietnia- sobota
Godziny zajęć Klasa II Klasa III Godziny zajęć Klasa II Klasa III
15.30 – 16.15 matematyka 16 historia 13 8.00 – 8.45 w o s 12 j. polski 24
16.20 – 17.05 matematyka 17 historia  14 8.50 – 9.35 w o s 13 j. polski 25
17.10 -17.55 j. polski 16 historia 15 9.40- 10.25 matematyka 18 w o s 15
18.00 18.45 j. polski  17 w os 14 10.30 – 11.15 matematyka 19 w o s 16
18.50 – 19.35 geografia 24 j. polski 21 11.20 – 12.05 historia i społeczeństwo 7 matematyka 15
19.40-20.25 geografia 25 j. polski 22 12.10 – 12.55 historia i społeczeństwo 8 matematyka 14
20.30 -21.15  geografia 26 j. polski 23 13.00 – 13.45 j. angielski 7 matematyka 15
  13.50 – 14.35 j. angielski 8 j. angielski 13
  14.40- 15.25 j. polski 18 j. angielski 14
  15.30- 16.15 j. polski 19 j. angielski 15
  16.20-17.05 geografia 27 ————
  17.10 – 17.55 geografia 28 ————

 

Plan zajęć dla słuchaczy klasy II LOD

VI zjazd

20 kwietnia- piątek 21 kwietnia- sobota
Godziny zajęć Klasa II Godziny zajęć Klasa II
15.30 – 16.15 j. polski  20 8.00 – 8.45 historia i społeczeństwo  9
16.20 – 17.05 j. polski  21 8.50 – 9.35 historia i społeczeństwo  10
17.10 -17.55 matematyka  20 9.40- 10.25 w o s 14
18.00 18.45 matematyka  21 10.30 – 11.15 w o s  15
18.50 – 19.35 geografia 29 11.20 – 12.05 w o s  16
19.40-20.25 geografia 30 12.10 – 12.55 j. angielski  9
20.30 -21.15 geografia 31 13.00 – 13.45 j. angielski  10
  13.50 – 14.35 j. angielski  11
  14.40- 15.25 matematyka  22
  15.30- 16.15 matematyka  23
  16.20-17.05 geografia 32
  17.10 – 17.55 geografia 33

 

Plan zajęć dla słuchaczy klasy II  LOD

VII zjazd

11 maja- piątek 12 maja- sobota
Godziny zajęć Klasa II Godziny zajęć Klasa II
15.30 – 16.15 j. polski  22 8.00 – 8.45 geografia 37
16.20 – 17.05 j. polski   23 8.50 – 9.35 geografia 38
17.10 -17.55 matematyka  24 9.40- 10.25 j. angielski  12
18.00 18.45 matematyka  25 10.30 – 11.15 j. angielski  13
18.50 – 19.35 geografia 34 11.20 – 12.05 j. angielski  14
19.40-20.25 geografia 35 12.10 – 12.55 w o s  17
20.30 -21.15 geografia 36 13.00 – 13.45 w o s  18
  13.50 – 14.35 historia i społeczeństwo  11
  14.40- 15.25 matematyka  26
  15.30- 16.15 matematyka  27
  16.20-17.05 j. polski  24
  17.10 – 17.55 j. polski  25

 

Plan zajęć dla słuchaczy klasy II  LOD

VIII zjazd

25 aja- piątek 26 maja- sobota
Godziny zajęć Klasa II Godziny zajęć Klasa II
15.30 – 16.15 j. polski  26 8.00 – 8.45 w o s  21
16.20 – 17.05 j. polski  27 8.50 – 9.35 w o s 22
17.10 -17.55 matematyka  28 9.40- 10.25 historia i społeczeństwo  12
18.00 18.45 w o s  19 10.30 – 11.15 Historia i społeczeństwo  13
18.50 – 19.35 w o s  20 11.20 – 12.05 j. angielski  15
19.40-20.25 geografia 39 12.10 – 12.55 j. angielski  16
20.30 -21.15 geografia 40 13.00 – 13.45 j. angielski  17
  13.50 – 14.35 matematyka  29
  14.40- 15.25 matematyka  30
  15.30- 16.15 j. polski  28
  16.20-17.05 j. polski  29
  17.10 – 17.55 j. polski  30

Harmonogram egzaminów w sesji zimowej roku szkolnego 2017/2018 dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

12 stycznia (piątek) 13 stycznia (sobota)
Klasa II Klasa III Klasa II Klasa III
 

15.30 – 16.30 matematyka – egzamin pisemny

 

16.30 – 17.50 geografia  – egzamin ustny

 

 

15.00 – 16.30 historia–

egzamin ustny

 

16.30 – 17.30 matematyka – egzamin pisemny

 

 

8.30- 9.15 język obcy –                     egzamin pisemny

 

9.15 -10.15 język polski  – egzamin pisemny

 

 

 

 

8.30 – 9.15  język obcy –         egzamin pisemny

 

9.15 – 10.15    przyroda  – egzamin ustny

 

10.20 – 11.20  język polski – egzamin pisemny

 

 

19 stycznia (piątek ) 20 stycznia (sobota)
 

15.30 – 17.00 matematyka – egzamin ustny

 

17.00 – 18.30 wiedza o społeczeństwie – egzamin ustny

 

 

15.30 – 17.00 wiedza o społeczeństwie – egzamin ustny

 

17.00 – 18.30  matematyka –  egzamin ustny

 

8.30 – 10.30   historia i społeczeństwo,  język polski, język obcy – egzamin ustny

 

8.30 – 10.30   język polski, język obcy, historia –egzamin ustny

 

 

 

 

Plan zajęć

Terminy zjazdów w drugim semestrze dla klasy II  i  III LOD

zjazd Termin zjazdu Klasa II Klasa III
piątek sobota piątek sobota
I 2,3 lutego 15.30 – 21.15 8.00 – 17.55 15.30 – 21.15 8.00 – 17.05
II 9,10 lutego 15.30 – 21.15 8.00 – 17.55 15.30 – 21.15 8.00 – 16.15
III 2,3 marca 15.30 – 21.15 8.00 – 17.55 15.30 – 21.15 8.00 – 16.15
IV 16,17 marca 15.30 – 21.15 8.00 – 17.55 15.30 – 21.15 8.00 – 16.15
V 6,7 kwietnia 15.30 – 21.15 8.00 – 17.55 15.30 – 21.15 8.00 – 16.15
VI 20,21 kwietnia 15.30 – 21.15 8.00 – 17.55 ——————- ——————
VII 11,12 maja 15.30 – 21.15 8.00 – 17.55 ——————- —————–
VIII 25,26 maja 15.30 – 21.15 8.00 – 17.55 ——————- ——————

 

Terminy egzaminów:

8,9 czerwca

15,16 czerwca

dla słuchaczy klasy II i III LOD

I zjazd

2017/2018

8 września – piątek

9 września – sobota

Godziny zajęć

Klasa II

Klasa III

Godziny zajęć

Klasa II

Klasa III

15.30 – 16.15 J. polski 1 W o s 1 8.00 – 8.45 J. polski 3 Historia 4
16.20 – 17.05 J polski 2 W o s 2 8.50 – 9.35 W o s 3 J. polski 3
17.10 -17.55 W o s 1 J. polski 1 9.40- 10.25 Geografia 4 W o s 3
18.00 18.45 W o s 2 J. polski 2 10.30 – 11.15 Geografia 5 W o s 4
18.50 – 19.35 Geografia 1 Historia 1 11.20 – 12.05 Historia i społeczeństwo 1 Przyroda 1
19.40-20.25 Geografia 2 Historia 2 12.10 – 12.55 Historia i społeczeństwo 2 Przyroda 2
20.30 -21.15 Geografia 3 Historia 3 13.00 – 13.45 Matematyka 1 J obcy 1
13.50 – 14.35 Matematyka 2 J. obcy 2
14.40- 15.25 Matematyka 3 J. obcy 3
15.30- 16.15 J. obcy 1 Matematyka 1
16.20-17.05 J. obcy 2 Matematyka 2
17.10 – 17.55 J. obcy 3 Matematyka 3

Plan zajęć dla słuchaczy klasy II i III LOD

II zjazd

22 września – piątek

23 września – sobota

Godziny zajęć

Klasa II

Klasa III

Godziny zajęć

Klasa II

Klasa III

15.30 – 16.15 W o s 4 J. polski 4 8.00 – 8.45 Historia i społeczeństwo 3 Matematyka 4
16.20 – 17.05 W o s 5 J. polski 5 8.50 – 9.35 Historia i społeczeństwo 4 Matematyka 5
17.10 -17.55 J. polski 4 Historia 5 9.40- 10.25 Matematyka 4 Historia 7
18.00 18.45 J. polski 5 Historia 6 10.30 – 11.15 Matematyka 5 Historia 8
18.50 – 19.35 Geografia 6 W o s 5 11.20 – 12.05 Matematyka 6 Historia 9
19.40-20.25 Geografia 7 W o s 6 12.10 – 12.55 J. polski 6 W o s 8
20.30 -21.15 Geografia 8 W o s 7 13.00 – 13.45 J. polski 7 W o s 9
13.50 – 14.35 W O S 6 J. polski 6
14.40- 15.25 Geografia 9 J. polski 7
15.30- 16.15 Geografia 10 J. polski 8
16.20-17.05 J. obcy 4 Przyroda 3
17.10 – 17.55 J. obcy 5 Przyroda 4

Plan zajęć dla słuchaczy klasy II i III LOD

III zjazd

6 października – piątek

7 października – sobota

Godziny zajęć

Klasa II

Klasa III

Godziny zajęć

Klasa II

Klasa III

15.30 – 16.15 J. polski 8 Historia 10 8.00 – 8.45 W o s 8 Matematyka 6
16.20 – 17.05 J. polski 9 Historia 11 8.50 – 9.35 W o s 9 Matematyka 7
17.10 -17.55 J. polski 10 Historia 12 9.40- 10.25 Matematyka 7 W o s 12
18.00 18.45 W o s 7 J. polski 9 10.30 – 11.15 Matematyka 8 W os 13
18.50 – 19.35 Historia i społeczeństwo 5 J. polski 10 11.20 – 12.05 Matematyka 9 Historia 13
19.40-20.25 Geografia 11 W o s 10 12.10 – 12.55 Historia i społeczeństwo 6 J. polski 11
20.30 -21.15 Geografia 12 W o s 11 13.00 – 13.45 J. obcy 6 J. polski 12
13.50 – 14.35 J.obcy 7 J. polski 13
14.40- 15.25 J. polski 11 Przyroda 5
15.30- 16.15 Geografia 13 J. obcy 7
16.20-17.05 Geografia 14 J. obcy 8
17.10 – 17.55 Geografia 15 J. obcy 9

Plan zajęć dla słuchaczy klasy II i III LO

IV zjazd

20 października – piątek

21 października – sobota

Godziny zajęć

Klasa II

Klasa III

Godziny zajęć

Klasa II

Klasa III

15.30 – 16.15 w o s 10 j. polski 14 8.00 – 8.45 j. obcy 8 j. polski 16
16.20 – 17.05 w o s 11 j. polski 15 8.50 – 9.35 j. obcy 9 j. polski 17
17.10 -17.55 j. polski 12 w o s 14 9.40- 10.25 geografia 18 matematyka 8
18.00 18.45 j. polski 13 w o s 15 10.30 – 11.15 geografia 19 matematyka 9
18.50 – 19.35 geografia 16 historia 14 11.20 – 12.05 geografia 20 matematyka 10
19.40-20.25 geografia 17 historia 15 12.10 – 12.55 j. polski 14 historia 16
20.30 -21.15 historia i społeczeństwo 7 przyroda 6 13.00 – 13.45 j. polski 15 historia 17
13.50 – 14.35 matematyka 10 historia 18
14.40- 15.25 matematyka 11 w o s 16
15.30- 16.15 w o s 12 j. obcy 7
16.20-17.05 w o s 13 j. obcy 8
17.10 – 17.55 w o s 14 j. obcy 9

Plan zajęć dla słuchaczy klasy II i III LOD

V zjazd

3 listopada – piątek

4 listopada – sobota

Godziny zajęć

Klasa II

Klasa III

Godziny zajęć

Klasa II

Klasa III

15.30 – 16.15 matematyka 12 historia 19 8.00 – 8.45 w o s 15 matematyka 13
16.20 – 17.05 matematyka 13 historia 20 8.50 – 9.35 w o s 16 matematyka 14
17.10 -17.55 j. polski 16 historia 21 9.40- 10.25 matematyka 14 w o s 17
18.00 18.45 historia i społeczeństwo 8 matematyka 11 10.30 – 11.15 matematyka 15 w o s 18
18.50 – 19.35 geografia 21 matematyka 12 11.20 – 12.05 matematyka 16 w o s 19
19.40-20.25 geografia 22 j. polski 18 12.10 – 12.55 j. obcy 10 j. polski 20
20.30 -21.15 geografia 23 j. polski 19 13.00 – 13.45 j. obcy 11 j. polski 21
13.50 – 14.35 j. obcy 12 j. polski 22
14.40- 15.25 j. polski 17 przyroda 7
15.30- 16.15 j. polski 18 j. obcy 10
16.20-17.05 geografia 24 j. obcy 11
17.10 – 17.55 geografia 25 j. obcy 12

Plan zajęć dla słuchaczy klasy II i III LOD

VI zjazd

17 listopada – piątek

18 listopada – sobota

Godziny zajęć

Klasa II

Klasa III

Godziny zajęć

Klasa II

Klasa III

15.30 – 16.15 matematyka 17 historia 22 8.00 – 8.45 geografia 29 matematyka 17
16.20 – 17.05 matematyka 18 historia 23 8.50 – 9.35 geografia 30 matematyka 18
17.10 -17.55 j. polski 19 historia 24 9.40- 10.25 j. polski 20 w o s 20
18.00 18.45 historia i społeczeństwo 9 matematyka 15 10.30 – 11.15 j. polski 21 w o s 21
18.50 – 19.35 geografia 26 matematyka 16 11.20 – 12.05 j. polski 22 w o s 22
19.40-20.25 geografia 27 j. polski 23 12.10 – 12.55 w o s 17 j. polski 25
20.30 -21.15 geografia 28 j. polski 24 13.00 – 13.45 w o s 18 j. polski 26
13.50 – 14.35 j. obcy 13 j. polski 27
14.40- 15.25 j. obcy 14 j. obcy 13
15.30- 16.15 matematyka 19 j. obcy 14
16.20-17.05 matematyka 20 j. obcy 15
17.10 – 17.55 matematyka 21 j. obcy 16

Plan zajęć dla słuchaczy klasy II i III LOD

VII zjazd

1 grudnia – piątek

2 grudnia – sobota

Godziny zajęć

Klasa II

Klasa III

Godziny zajęć

Klasa II

Klasa III

15.30 – 16.15 historia i społeczeństwo 10 j. polski 28 8.00 – 8.45 matematyka 23 historia 25
16.20 – 17.05 historia i społeczeństwo 11 j. polski 29 8.50 – 9.35 matematyka 24 historia 26
17.10 -17.55 matematyka 22 w o s 23 9.40- 10.25 matematyka 25 historia 27
18.00 18.45 geografia 31 matematyka 19 10.30 – 11.15 w o s 19 j. polski 30
18.50 – 19.35 geografia 32 matematyka 20 11.20 – 12.05 w o s 20 j. polski 31
19.40-20.25 j. polski 23 przyroda 8 12.10 – 12.55 j. polski 25 w o s 24
20.30 -21.15 j. polski 24 przyroda 9 13.00 – 13.45 j. polski 26 w o s 25
13.50 – 14.35 j. obcy 15 w o s 26
14.40- 15.25 j. obcy 16 matematyka 21
15.30- 16.15 geografia 33 matematyka 22
16.20-17.05 geografia 34 j. obcy 17
17.10 – 17.55 geografia 35 j. obcy 18

Plan zajęć dla słuchaczy klasy II i III LOD

VIII zjazd

15 grudnia – piątek

16 grudnia – sobota

Godziny zajęć

Klasa II

Klasa III

Godziny zajęć

Klasa II

Klasa III

15.30 – 16.15 matematyka 26 historia 28 8.00 – 8.45 j. polski 28 w o s 28
16.20 – 17.05 matematyka 27 historia 29 8.50 – 9.35 j. polski 29 w o s 29
17.10 -17.55 matematyka 28 w o s 27 9.40- 10.25 j. polski 30 w o s 30
18.00 18.45 geografia 36 matematyka 23 10.30 – 11.15 w o s 21 matematyka 25
18.50 – 19.35 geografia 37 matematyka 24 11.20 – 12.05 w o s 22 matematyka 26
19.40-20.25 geografia 38 j. polski 32 12.10 – 12.55 historia i społeczeństwo 12 matematyka 27
20.30 -21.15 j. polski 27 przyroda 10 13.00 – 13.45 matematyka 29 historia 30
13.50 – 14.35 matematyka 30 j. polski 33
14.40- 15.25 geografia 39 j. polski 34
15.30- 16.15 geografia 40 j. polski 35
16.20-17.05 j. obcy 17 j. obcy 19
17.10 – 17.55 j. obcy 18 j. obcy 20