Szkoła Policealna

Harmonogram egzaminów w Szkole Policealnej- technik bhp w II semestrze roku szkolnego 2017/2018

08.06.2018 Piątek  
17.00-18.00 Zagrożenia w środowisku pracy- egzamin pisemny  
18.10-19.10 Ocena ryzyka zawodowego- egzamin ustny  
19.20-20.20 Podstawy prawa pracy- egzamin ustny

 

 

 

09.06.2018 Sobota  
10.00-11.00 Techniczne bezpieczeństwo pracy- egzamin pisemny  
11.10-12.10 Zarządzanie systemami bhp- egzamin ustny  
12.20-13.20 Język niemiecki zawodowy- egzamin ustny  

 

15.06.2018 Piątek  
17.00-18.00 Ergonomia w procesie pracy- egzamin ustny  
18.10-19.10 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz

chorób zawodowych- egzamin ustny

 

 

16.06.2018 Sobota  
10.00-11.00 Techniczne bezpieczeństwo pracy- egzamin ustny  
11.10-12.10 Zagrożenia w środowisku pracy- egzamin ustny  

 

 

Plan zajęć – technik bhp II semestr

Zajęcia- 25.05.2018

L.P. Piątek 25.05.2018
1-2 15.30- 17.00 Techniczne bezpieczeństwo pracy

D. Kruczkowska

3 17.10- 17.55 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

4-5 18.00- 19.30 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

6-7 19.40- 21.10 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

 

Zajęcia- 26.05.2018

L.P. Sobota 26.05.2018
1-2 8.00- 9.30 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

3-4 9.40- 11.10 Ergonomia w procesie pracy

M. Sadowski

5-6-7 11.20- 13.35 Ergonomia w procesie pracy

M. Sadowski

8-9 13.45- 15.15 Ustalanie przyczyn wypadków

M. Sadowski

10 15.20- 16.05

 

Ustalanie przyczyn wypadków

M. Sadowski

 

Zajęcia- 18.05.2018

L.P. Piątek 18.05.2018
1-2 15.30- 17.00 Ergonomia w procesie pracy

M. Sadowski

3 17.10- 17.55 Ergonomia w procesie pracy

M. Sadowski

4-5 18.00- 19.30 Ustalanie przyczyn wypadków

M. Sadowski

6-7 19.40- 21.10 Ustalanie przyczyn wypadków

M. Sadowski

 

Zajęcia- 19.05.2018

L.P. Sobota 19.05.2018
1-2 8.00- 9.30 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

3-4 9.40- 11.10 Ergonomia w procesie pracy

M. Sadowski

5-6 11.20- 12.50 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

7-8 13.00- 14.30 Podstawy prawa pracy

M. Nowakowska

9-10-11 14.40- 16.55 Techniczne bezpieczeństwo pracy

D. Kruczkowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia- 11.05.2018

L.P. Piątek 11.05.2018
1-2 15.30- 17.00 Podstawy prawa pracy

M. Nowakowska

3 17.10- 17.55 Techniczne bezpieczeństwo pracy

D. Kruczkowska

4-5 18.00- 19.30 Techniczne bezpieczeństwo pracy

D. Kruczkowska

6-7 19.40- 21.10 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

Zajęcia- 12.05.2018

L.P. Sobota 12.05.2018
1-2 8.00- 9.30 Ustalanie przyczyn wypadków

M. Sadowski

3-4 9.40- 11.10 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

5-6 11.20- 12.50 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

7-8 13.00- 14.30 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

9-10-11 14.40- 16.55 Język niemiecki zawodowy

J. Kubiak

Zajęcia- 20.04.2018

L.P. Piątek 20.04.2018
1-2 15.30- 17.00 Język obcy zawodowy

J. Kubiak

3 17.10- 17.55 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

4-5 18.00- 19.30 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

6-7 19.40- 21.10 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

Zajęcia- 21.04.2018

L.P. Sobota 21.04.2018
1-2 8.00- 9.30 Ustalanie przyczyn wypadków

M. Sadowski

3-4 9.40- 11.10 Ustalanie przyczyn wypadków

M. Sadowski

5 11.15- 12.00 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

6-7 12.05- 13.35 Techniczne bezpieczeństwo pracy

D. Kruczkowska

8-9

-10

13.45- 16.00 Techniczne bezpieczeństwo pracy

D. Kruczkowska

11-12 16.10-17.40 Podstawy prawa pracy

M. Nowakowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Plan zajęć – technik bhp II semestr

Zajęcia- 06.04.2018

L.P. Piątek 06.04.2018
1-2 15.30- 17.00 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

3 17.10- 17.55 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

4-5 18.00- 19.30 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

6-7 19.40- 21.10 Podstawy prawa pracy

M. Nowakowska

 

Zajęcia- 07.04.2018

L.P. Sobota 07.04.2018
1-2 8.00- 9.30 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

3-4 9.40- 11.10 Ustalanie przyczyn wypadków

M. Sadowski

5 11.20- 12.05 Ustalanie przyczyn wypadków

M. Sadowski

6-7 12.10- 13.40 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

8-9

 

13.50- 15.20

 

Techniczne bezpieczeństwo pracy

D. Kruczkowska

10-11 15-30-17.00 J. niemiecki zawodowy

J. Kubiak

 

Zajęcia- 16.03.2018

L.P. Piątek 16.03.2018
1-2 15.30- 17.00 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

3 17.10- 17.55 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

4-5 18.00- 19.30 Podstawy prawa pracy

M. Nowakowska

6-7 19.40- 21.10 Język obcy zawodowy

J. Kubiak

Zajęcia- 17.03.2018

L.P. Sobota 17.03.2018
1-2 8.00- 9.30 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

3-4 9.40- 11.10 Techniczne bezpieczeństwo pracy

D. Kruczkowska

5 11.20- 12.05 Techniczne bezpieczeństwo pracy

D. Kruczkowska

6-7 12.10- 13.40 Ustalanie przyczyn wypadków

M. Sadowski

8-9

-10

13.50- 15.20

15.25- 16.10

Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

 


Plan zajęć – technik bhp II semestr
Zajęcia- 09.03.2018
L.P. Piątek 09.03.2018
1-2 15.30- 17.00 Podstawy prawa pracy
M. Nowakowska
3-4 17.10- 18.40 Ergonomia w procesie pracy
M. Sadowski
5-6 18.50- 20.20 Zagrożenia w środowisku pracy
M. Sadowski
7 20.25- 21.10 Zagrożenia w środowisku pracy
M. Sadowski

Zajęcia- 10.03.2018
L.P. Sobota 10.03.2018
1-2 8.00- 9.30 Ocena ryzyka zawodowego
M. Sadowski
3-4 9.40- 11.10 Ocena ryzyka zawodowego
M. Sadowski
5 11.20- 12.05 Ustalanie przyczyn wypadków
M. Sadowski
6-7 12.10- 13.40 Zarządzanie systemami bhp
D. Kruczkowska
8-9
-10 13.50- 15.20
15.25- 16.10 Techniczne bezpieczeństwo pracy
D. Kruczkowska

 

 

Plan zajęć – technik bhp II semestr

Zajęcia- 02.03.2018

L.P. Piątek 02.03.2018
1-2 15.30- 17.00 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

3 17.10- 17.55 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

4-5 18.00- 19.30 Podstawy prawa pracy

M. Nowakowska

6-7 19.40- 21.10 Podstawy prawa pracy

M. Nowakowska

 

Zajęcia- 03.03.2018

L.P. Sobota 03.03.2018
1-2 8.00- 9.30 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

3-4 9.40- 11.10 Techniczne bezpieczeństwo pracy

D. Kruczkowska

5 11.20- 12.05 Ustalanie przyczyn wypadków

M. Sadowski

6-7 12.10- 13.40 Ustalanie przyczyn wypadków

M. Sadowski

8-9

-10

13.50- 15.20

15.25- 16.10

Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

 

Plan zajęć – technik bhp II semestr

Zajęcia- 09.02.2018

L.P. Piątek 09.02.2018
1-2 15.30- 17.00 Podstawy prawa pracy

M. Nowakowska

3-4 17.05- 18.35 Ergonomia w procesie pracy

M. Sadowski

5-6 18.40- 20.10 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

7 20.15- 21.00 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

 

Zajęcia- 10.02.2018

L.P. Sobota 10.02.2018
1-2 8.00- 9.30 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

3-4 9.40- 11.10 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

5 11.20- 12.05 Ustalanie przyczyn wypadków

M. Sadowski

6-7 12.10- 13.40 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

8-9

-10

13.50- 15.20

15.25- 16.10

Techniczne bezpieczeństwo pracy

D. Kruczkowska

 

Plan zajęć – technik bhp II semestr

Zajęcia- 02.02.2018

L.P. Piątek 02.02.2018
1-2 15.30- 17.00 Język obcy zawodowy

J. Kubiak

3-4 17.05- 18.35 Ergonomia w procesie pracy

M. Sadowski

5-6 18.40- 20.10 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

7 20.15- 21.00 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

 

Zajęcia- 03.02.2018

L.P. Sobota 03.02.2018
1-2 8.00- 9.30 Techniczne bezpieczeństwo pracy

D. Kruczkowska

3-4 9.40- 11.10 Techniczne bezpieczeństwo pracy

D. Kruczkowska

5 11.20- 12.05 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

6-7 12.10- 13.40 Ustalanie przyczyn wypadków

M. Sadowski

8-9

-10

13.50- 15.20

15.25- 16.10

Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

 

TERMINY ZJAZDÓW DLA SZKÓŁ ZAOCZNYCH W II SEMESTRZE  ROKU SZKOLNEGO 2017/18

  Termin zjazdu Klasa II LOD Klasa III LOD Klasa I BHP Kurs R.03
I 2 luty 15.30 -21.15 15.30 – 21.15 15.30 -21.15 14.00 – 21.00
  3 luty 8.00 – 17.55 8.00 – 17.05 8.00 – 16.15 8.00 – 17.50
II 9 lutego 15.30 – 21.15 15.30 – 21.15 15.30 -21.15 14.00 – 21.00
  10 lutego 8.00 -17.55 8.00 – 16.15 8.00 – 16.15 8.00 – 17.50
III 2 marca 15.30 -21.15 15.30 – 21.15 15.30 -21.15 15.30 – 21.00
  3 marca 8.00 – 17.55 8.00 – 17.05 8.00 – 16.15 8.00 – 17.50
IV 9 marca ————— —————- 15.30 -21.15 15.30 – 21.00
  10 marca ————— —————- 8.00 – 16.15 8.00 – 17.50
V 16 marca 15.30 -21.15 15.30 – 21.15 15.30 -21.15 15.30 – 21.00
  17 marca 8.00 – 17.55 8.00 – 17.05 8.00 – 16.15 8.00 – 17.50
VI 6 kwietnia 15.30 – 21.15 15.30 – 21.15 15.30 – 21.15 15.30 – 21.00
  7 kwietnia 8.00 -17.55 8.00 – 16.15 8.00- 17.05 8.00 – 17.50
VII 20 kwietnia 15.30 -21.15 —————- 15.30 – 21.15 15.30 – 21.00
  21 kwietnia 8.00 – 17.55 —————- 8.00- 17.05 8.00 – 17.50
VIII 11 maja 15.30 – 21.15 —————- 15.30 – 21.15 15.30 – 21.00
  12 maja 8.00 -17.55 —————- 8.00- 17.05 8.00 – 17.50
IX 18 maja —————- —————– 15.30 – 21.15 15.30 – 21.00
  19 maja ————— —————– 8.00- 17.05 8.00 – 17.50
X 25 maja 15.30 – 21.15 —————— 15.30 – 21.15 15.30 – 21.00
  26 maja 8.00 – 17.55 —————– 8.00- 17.05 8.00 – 17. 55

Harmonogram egzaminów semestralnych Szkoły Policealnej: Technik bhp semestr I rok szkolny 2017/2018

12.01.2018 Piątek
17.00 Techniczne bezpieczeństwo pracy-

egzamin pisemny

18.00 Podstawy prawa pracy- egzamin ustny
19.30 Ocena ryzyka zawodowego-

egzamin pisemny

 

13.01.2018 Sobota
9.00 Zarządzanie systemami bhp-

egzamin ustny

10.30 Techniczne bezpieczeństwo pracy-

egzamin ustny

12.00 Ergonomia w procesie pracy – egzamin ustny

 

20.01.2017 sobota
9.00 Ocena ryzyka zawodowego-

egzamin ustny

 

Harmonogram egzaminów semestralnych Szkoły Policealnej: Technik bhp semestr III rok szkolny 2017/2018

12.01.2018 Piątek
17.00 Zagrożenia w środowisku pracy-

egzamin pisemny

18.00 Język obcy zawodowy –egzamin ustny
19.30 Zarządzanie systemami bhp-

egzamin pisemny

 

13.01.2018 Sobota
9.00 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy i chorób zawodowych – egzamin ustny
10.30 Ocena ryzyka zawodowego-

egzamin ustny

 

20.01.2017 sobota
9.00 Zarządzanie systemami bhp-

egzamin ustny

10.30 Zagrożenia w środowisku pracy-

Egzamin ustny

 

 

 


Zajęcia- 15.12.2017 – technik bhp

L.P. Piątek 15.12.2017 I semestr III semestr
1-2 15.30- 17.00 Ergonomia

M. Sadowski

Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

3 17.10- 17.55 Ergonomia

M. Sadowski

Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

4-5 18.00- 19.30 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków M. Sadowski
6-7 19.40- 21.10 Podstawy prawa pracy

M. Nowakowska

Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

Zajęcia- 16.12.2017

L.P. Sobota 16.12.2017 I semestr Godziny III semestr
1-2 8.00- 9.30 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

1-2

8.00- 9.30

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków M. Sadowski
3-4 9.40- 11.10 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

3-4

9.40- 11.10

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków M. Sadowski
5 11.20- 12.05 Ergonomia

M. Sadowski

5

11.20- 12.05

Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

6-7 12.10- 13.40 Podstawy prawa pracy

M. Nowakowska

6-7

12.10- 13.40

Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

8

 

13.45- 14.30

 

Techniczne bezpieczeństwo pracy

D. Kruczkowska

8-9

13.50- 15.20

Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

9-10 14.35-16.05 Podstawy prawa pracy

M. Nowakowska

10

15.25- 16.10

Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

11-12 16.15-17.45 Techniczne bezpieczeństwo pracy

D. Kruczkowska

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia- 01.12.2017 – technik bhp

L.P. Piątek 01.12.2017 I semestr III semestr
1-2 15.30- 17.00 Podstawy prawa pracy

M. Nowakowska

Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

3-4 17.10- 18.40 Podstawy prawa pracy

M. Nowakowska

Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

5 18.45- 19.30 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

6-7 19.35- 21.05 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

Zajęcia- 02.12.2017

L.P. Sobota 02.12.2017 I semestr III semestr
1-2 8.00- 9.30 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

3-4 9.40- 11.10 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

5-6 11.20- 12.50 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

7-8 13.00- 14.30 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

 

Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

9

 

14.35- 15.20

 

Podstawy prawa pracy

M. Nowakowska

Język niemiecki zawodowy

J. Kubiak

10-11 15.30-17.00 Ergonomia

M. Sadowski

Język niemiecki zawodowy

J. Kubiak

12 17.05-17.50 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia- 17.11.2017 – technik bhp

L.P. Piątek 17.11.2017 I semestr III semestr
1-2 15.30- 17.00 Techniczne bezpieczeństwo pracy

D. Kruczkowska

Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

3 17.10- 17.55 Techniczne bezpieczeństwo pracy

D. Kruczkowska

Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

4-5 18.05- 19.35 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

6-7 19.40- 21.10 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

Zajęcia- 18.11.2017

L.P. Sobota 18.11.2017 I semestr III semestr
1-2 8.00- 9.30 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

 Język niemiecki zawodowy

J. Kubiak

3-4 9.40- 11.10 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

5-6 11.20- 12.50 Ergonomia w procesie pracy

M. Sadowski

Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

7-8 13.00- 14.30 Podstawy prawa pracy

M. Nowakowska

Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

9-10

 

14.40- 16.10

 

Podstawy prawa pracy

M. Nowakowska

Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

    Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

Zajęcia- 03.11.2017 – technik bhp

L.P. Piątek 03.11.2017 I semestr III semestr
1-2 15.30- 17.00 Podstawy prawa pracy

M. Nowakowska

Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

3 17.10- 17.55 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

4-5 18.05- 19.35 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

6-7 19.40- 21.10 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

Zajęcia- 04.11.2017

L.P. Sobota 04.11.2017 I semestr III semestr
1-2 8.00- 9.30 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

3-4 9.40- 11.10 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

5-6 11.20- 12.50 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

7-8 13.00- 14.30 Techniczne bezpieczeństwo pracy

D. Kruczkowska

Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

9-10 14.40- 16.10 Techniczne bezpieczeństwo pracy

D. Kruczkowska

Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

11 16.15-17.00 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia- 27.10.2017 – technik bhp

L.P. Piątek 27.10.2017 I semestr III semestr
1-2 15.30- 17.00 Ergonomia w procesie pracy

M. Sadowski

Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

3 17.10- 17.55 Ergonomia w procesie pracy

M. Sadowski

Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

4-5 18.05- 19.35 Techniczne bezpieczeństwo pracy

D. Kruczkowska

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków M. Sadowski
6-7 19.40- 21.10 Techniczne bezpieczeństwo pracy

D. Kruczkowska

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków M. Sadowski

Zajęcia- 28.10.2017

L.P. Sobota 28.10.2017 I semestr III semestr
1-2 8.00- 9.30 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

3-4 9.40- 11.10 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

5-6 11.20- 12.50 Techniczne bezpieczeństwo pracy

D. Kruczkowska

Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

7-8 13.00- 14.30 Ergonomia w procesie pracy

M. Sadowski

Język niemiecki zawodowy

J. Kubiak

9-10 14.40- 16.10 Podstawy prawa pracy

M. Nowakowska

Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

11 16.15-17.00 Techniczne bezpieczeństwo pracy

D. Kruczkowska

Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

 

 

Zajęcia- 20.10.2017 – technik bhp II rok, semestr III

UWAGA:

Klasa I, semestr I w dniach 20 i 21 października nie będą miały zajęć, ze względu na mniejszą ilość godzin w I semestrze. Pozostałe terminy zjazdów wg harmonogramu.

L.P. Piątek 20.10.2017
1-2 15.30- 17.00 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

3 17.10- 17.55 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

4-5 18.05- 19.35 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

6-7 19.40- 21.10 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

Zajęcia- 21.10.2017

L.P. Sobota 21.10.2017
1-2 8.00- 9.30 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

3-4-5 9.40- 11.10

11.15-12.00

Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

6-7 12.10- 13.40 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków M. Sadowski
8-9 13.50- 15.20 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków M. Sadowski
10-11 15.30- 17.00 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

Zajęcia- 06.10.2017 – technik bhp

L.P. Piątek 06.10.2017 I semestr III semestr
1-2 15.30- 17.00 Ergonomia w procesie pracy

M. Sadowski

Język obcy zawodowy

J. Kubiak

3 17.10- 17.55 Ergonomia w procesie pracy

M. Sadowski

Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

4-5 18.05- 19.35 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków M. Sadowski
6-7 19.40- 21.10 Techniczne bezpieczeństwo pracy

D. Kruczkowska

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków M. Sadowski

 

Zajęcia- 07.10.2017

L.P. Sobota 07.10.2017 I semestr III semestr
1-2 8.00- 9.30 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

3-4 9.40- 11.10 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

5-6 11.20- 12.50 Techniczne bezpieczeństwo pracy

D. Kruczkowska

Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

7-8 13.00- 14.30 Techniczne bezpieczeństwo pracy

D. Kruczkowska

Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

9

 

14.40- 15.25

 

Podstawy prawa pracy

M. Nowakowska

Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

10 15.30-16.15 Ergonomia w procesie pracy

M. Sadowski

Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

 

 

Zajęcia- 29.09.2017 – technik bhp II rok, semestr III

L.P. Piątek 29.09.2017
1-2 15.30- 17.00 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

3 17.10- 17.55 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

4-5 18.05- 19.35 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

6-7 19.40- 21.10 Język obcy zawodowy

J. Kubiak

Zajęcia- 30.09.2017

L.P. Sobota 30.09.2017
1-2 8.00- 9.30 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

3-4 9.40- 11.10 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

5-6 11.20- 12.50 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków M. Sadowski
7-8 13.00- 14.30 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

9-10 14.40- 16.10 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia- 29.09.2017 – technik bhp I rok, semestr I

L.P. Piątek 29.09.2017
1-2 15.30- 17.00 Techniczne bezpieczeństwo pracy

D. Kruczkowska

3 17.10- 17.55 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

4-5 18.05- 19.35 Podstawy prawa pracy

M. Nowakowska

6-7 19.40- 21.10 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

Zajęcia- 30.09.2017

L.P. Sobota 30.09.2017
1-2 8.00- 9.30 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

3-4 9.40- 11.10 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

5-6 11.20- 12.50 Techniczne bezpieczeństwo pracy

D. Kruczkowska

7-8 13.00- 14.30 Techniczne bezpieczeństwo pracy

D. Kruczkowska

9-10 14.40- 16.10 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia- 22.09.2017 – technik bhp I rok, semestr I

L.P. Piątek 22.09.2017
1-2 15.30- 17.00 Techniczne bezpieczeństwo pracy

D. Kruczkowska

3-4 17.10- 18.40 Techniczne bezpieczeństwo pracy

D. Kruczkowska

5 18.50- 19.35 Techniczne bezpieczeństwo pracy

D. Kruczkowska

6-7 19.40- 21.10 Ergonomia w procesie pracy

M. Sadowski


Zajęcia- 22.09.2017

L.P. Sobota 22.09.2017
1-2 8.00- 9.30 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

3-4 9.40- 11.10 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

5-6 11.20- 12.50 Ergonomia w procesie pracy

M. Sadowski

7-8 13.00- 14.30 Podstawy prawa pracy

M. Nowakowska

9-10 14.40- 16.10 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia- 22.09.2017 – technik bhp II rok, III semestr

L.P. Piątek 22.09.2017
1-2 15.30- 17.00 Zagrożenia w środowisku pracy

M. sadowski

3-4 17.10- 18.40 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

5 18.50- 19.35 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

6-7 19.40- 21.10 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

Zajęcia- 22.09.2017

L.P. Sobota 22.09.2017
1-2 8.00- 9.30 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków M. Sadowski
3-4 9.40- 11.10 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków M. Sadowski
5-6 11.20- 12.50 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

7-8 13.00- 14.30 Zagrożenia w środowisku pracy

M. Sadowski

9-10 14.40- 16.10 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram zajęć w klasie I i II SP- technik bhp w semestrze

 I  roku szkolnego 2017/2018

SP- technik bhp PIĄTEK SOBOTA
Zjazd I 8,9 września 15.30-21.00 8.00-15.50
Zjazd II 22,23 września 15.30-21.00 8.00-15.50
Zjazd III 29,30 września 15.30-21.00 8.00-15.50
Zjazd IV 6,7 październik 15.30-21.00 8.00-15.50
Zjazd V 20,21 październik 15.30-21.00 8.00-15.50
Zjazd VI 27,28 październik 15.30-21.00 8.00-16.40
Zjazd VII 3,4 listopad 15.30-21.00 8.00-16.40
Zjazd VIII 17,18 listopad 15.30-21.00 8.00-16.40
Zjazd IX 1,2 grudnia 15.30-21.00 8.00-16.40
Zjazd X 15,16 grudnia 15.30-21.00 8.00-16.40


Egzaminy semestralne

12,13 stycznia

19,20 stycznia

Zajęcia- 08.09.2017 – technik bhp I semestr

L.P. Piątek 08.09.2017
1-2 15.30- 17.00 Techniczne bezpieczeństwo pracy

D. Kruczkowska

3-4 17.05- 18.35 Techniczne bezpieczeństwo pracy

D. Kruczkowska

5 18.40- 19.25 Techniczne bezpieczeństwo pracy

D. Kruczkowska

6-7 19.30- 21.00 Ergonomia w procesie pracy

M. Sadowski

Zajęcia- 09.09.2017

L.P. Sobota 09.09.2017
1-2 8.00- 9.30 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

3-4 9.35- 11.05 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

5-6 11.10- 12.40 Ergonomia w procesie pracy

M. Sadowski

7-8 12.45- 14.15 Podstawy prawa pracy

M. Nowakowska

9-10

 

14.20- 15.50

 

Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

Zajęcia- 08.09.2017 – technik bhp III semestr

L.P. Piątek 08.09.2017
1-2 15.30- 17.00 Język obcy zawodowy w bhp

J. Kubiak

3-4 17.05- 18.35 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

5 18.40- 19.25 Ocena ryzyka zawodowego

M. Sadowski

6-7 19.30- 21.00 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

Zajęcia- 09.09.2017

L.P. Sobota 09.09.2017
1-2 8.00- 9.30 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków M. Sadowski
3-4 9.35- 11.05 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków M. Sadowski
5-6 11.10- 12.40 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

7-8 12.45- 14.15 Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska

9-10

 

14.20- 15.50

 

Zarządzanie systemami bhp

D. Kruczkowska